Messi, durant el rodatge de la felicitació / FOTO: MIGUEL RUIZ - FCB

 .